Formularz zgłoszenia treści niezgodnych z przepisami prawa

Poniższy formularz pozwala dokonać uzasadnionego zgłoszenia webmastera, twórcy strony Grupa Ineris Polska. treści niezgodnych z przepisami prawa, jakie mogą wystąpić w ramach usług webmasteringu oraz tworzenia stron internetowych, świadczonych przez Dostawcę na rzecz swoich Klientów. Co do zasady to Klienci odpowiadają za treści, jakie publikują na swoich stronach internetowych oraz za to, w jaki sposób wykorzystują usługi świadczone przez Dostawcę, jednak przepisy Aktu o usługach cyfrowych*, umożliwiają dowolnej osobie zgłosić uzasadnione, nielegalne treści. Aby tego dokonać należy w sposób precyzyjny wypełnić następujący formularz w jego pełnym zakresie:

* Akt o usługach cyfrowych – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);