Drag

Support center +48 22 247 20 40

Pozostańmy w kontakcie

Awesome Image Awesome Image

Piotr Szuszakiewicz

Piotr Szuszakiewicz – CEO
Piotr Szuszakiewicz jest współzałożycielem i CEO Co-CEO, renomowanej firmy specjalizującej się w strategiach rozwoju biznesowego oraz zarządzaniu projektami. Z ponad pięcioletnim doświadczeniem w różnych sektorach gospodarki i biznesu, Piotr jest uznanym ekspertem, który konsekwentnie dąży do innowacyjnych rozwiązań i doskonałości we wszystkich projektach.

Profesjonalne Doświadczenie
Piotr zdobył swoje umiejętności i wiedzę pracując na różnych kluczowych stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami, strategią biznesową oraz rozwojem operacyjnym. Jego wszechstronne doświadczenie obejmuje zarządzanie zespołami, strategię rozwoju biznesowego oraz efektywne zarządzanie zmianą.

Wizja i Misja
Pod jego kierownictwem, Co-CEO stało się symbolem profesjonalizmu i innowacyjnych podejść do rozwoju biznesowego. Jego wizja obejmuje wspieranie klientów w osiąganiu ich strategicznych celów biznesowych oraz maksymalizację efektywności operacyjnej. Misją Piotra jest dostarczanie klientom rozwiązań, które nie tylko spełniają ich oczekiwania, ale także przekraczają je, zapewniając długoterminowy sukces.

Lider z Pasją
Piotr Szuszakiewicz jest nie tylko efektywnym liderem, ale również pasjonatem rozwoju organizacyjnego i innowacji biznesowej. Jego zaangażowanie w rozwój talentów w Co-CEO oraz budowanie silnych relacji z klientami i partnerami sprawia, że firma nieustannie podnosi standardy w branży.

Edukacja i Rozwój
Piotr kontynuuje rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i kursach z zakresu zarządzania strategicznego oraz nowoczesnych metod rozwoju biznesowego. Jego predyspozycja do ciągłego doskonalenia pozwala Co-CEO na skuteczne adaptowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych.

Piotr Szuszakiewicz to lider, który łączy bogate doświadczenie biznesowe z pasją do innowacji, inspirując swoją firmę do osiągania wyjątkowych rezultatów i budowania trwałych relacji biznesowych.

Follow :